Dossiers

Brana werkt aan:

Certificering van echte natuurbegraafplaatsen.
Naast het feit dat iedere echte natuurbegraafplaats gecertificeerd moet zijn als natuurbeheerder, werkt Brana ook aan het ontwikkelen van een toetsingskader om de integrale kwaliteit van de organisatie te kunnen vaststellen.

Monitoring van effecten van natuurbegraven op de natuur
Verantwoord natuurbeheer is een kernactiviteit van elk Brana lid. Brana werkt aan een instrument waarmee de effecten van natuurbegraven op de natuur onafhankelijk en integraal kunnen worden vastgesteld.

Passende wet- en regelgeving voor echte natuurbegraafplaatsen
In het belang van een verantwoord maatschappelijk en economisch functioneren van de Brana leden onderhoudt Brana contacten met overheden, maatschappelijke en belangenorganisaties. Het doel daarbij is knelpunten en belemmeringen op gebied van wet- en regelgeving weg te nemen of te verminderen.