Lid worden?

Het lidmaatschap van Brana staat open voor zelfstandige natuurbegraafplaatsen (in oprichting) die voldoen aan de volgende criteria:

  1. De natuurbegraafplaats heeft een planologische dubbelbestemming: natuurgebied en natuurbegraafplaats;
  2. Zij heeft een gemeente vergunning om een begraafplaats te mogen exploiteren;
  3. Het is een particuliere onderneming die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen herkenbaar in beleid en praktijk praktiseert;
  4. In het beleid staat de verbinding van de mens met de maatschappij, de natuur en de cultuur centraal. De ‘eeuwige grafrust’ maakt daar deel van uit;
  5. De organisatie werkt met een vastgesteld en toetsbaar natuurbeleidsplan;
  6. De organisatie is gecertificeerd als natuurbeheerder;
  7. De natuurbegraafplaats is aangesloten bij de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen).

In de initiatieffase kan de natuurbegraafplaats in oprichting aspirant-lid worden en aldus deelnemen aan expertsessies en andere activiteiten van Brana.

Als u interesse heeft in het lidmaatschap, kunt u contact opnemen via info@brana.nl of bellen met een van de bestuursleden.