Informatie voor overheden

Sinds 2010 zijn er een tiental natuurbegraafplaatsen in Nederland bij gekomen. Er zijn daarnaast nog een aantal initiatieven die momenteel de start van een natuurbegraafplaats onderzoeken. Als u wethouder of ambtenaar in ruimtelijke ordening natuur bent, bestaat de kans dat er een aanvraag bij u binnenkomt.

Brana kan u voorzien van informatie zoals onafhankelijke onderzoeken en cijfers over natuurbegraven in Nederland, als basis voor beleid. Bovendien is er onze gedragscode die werkbare handvatten biedt om een beleidskader te formuleren.

Gedragscode Brana

De Brana gedragscode is opgesteld om duidelijk te maken waaraan echte natuurbegraafplaatsen blijvend herkend kunnen worden. Elke natuurbegraafplaats die deze gedragscode onderschrijft, maakt daarmee duidelijk dat zij de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering borgt door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

De gedragscode biedt waardevolle handvatten voor beleidsmakers om natuurbegraven op een verantwoorde en natuurvriendelijke manier in te passen in beleid.

Lees hier de volledige gedragscode.

Diverse onderzoeken

In 2017 en 2018 zijn er in opdracht van Provincie Gelderland diverse onderzoeken uitgevoerd.

Onderzoek naar vegetatie op Heidepol

Onderzoek: Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Onderzoek uit 2013 door Alterra, Wagening Universiteit. Inventarisatie van natuurbegraafplaatsen en de wijze waarop natuurbegraven vorm wordt gegeven.

Meer informatie op de website van Alterra.

Download Alterra rapport 2470 als PDF bestand.

Onderzoek: Terug naar de natuur

Onderzoek uit 2009 door Alterra, Wagening Universiteit. Mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden.

Download Alterra Rapport 1789 als PDF bestand.

Neem voor meer informatie contact op met voorzitter Walter Kooy via voorzitter@brana.nl