Missie

De maatschappelijke positie

De inspanningen van Brana zijn vooral gericht op het bevorderen van een herkenbare en betrouwbare positie voor particuliere natuurbegraafplaatsen in Nederland; op de borging van de kwaliteit van natuur, cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering  van natuurbegraafplaatsen, én op het bewaken van de gevolgen van natuur-  en fiscale wetgeving voor natuurbegraafplaatsen.