Natuurbegraafplaats Schapenmeer

Schapenmeer is een bos met een oppervlakte van circa 65 hectare, grenzend aan een bijna tweehonderd jaar oude begraafplaats. Vroeger lagen hier woeste gronden, die later ingeplant werden als een monotoon bos. De wens om hier de biodiversiteit te verhogen, ging hand in hand met de behoefte aan een natuurbegraafplaats.

Nadat alle graven in gebruik zijn genomen, blijft het gebied natuur en zal het ook op die manier beheerd blijven. Graven worden dus niet geruimd. Het natuurgebied blijft via de paden toegankelijk voor wandelaars.


Adres:

Postbus 99
7250 AB Vorden


Telefoon: 057-575-7034
E-mail: info@schapenmeer.org
Website: Natuurbegraafplaats Schapenmeer