Organisatie

Brana onderscheidt leden, aspirant leden en donateurs
  • Leden: echte natuurbegraafplaatsen die voldoen aan de Brana gedragscode.
  • Aspirant leden: potentiële leden die in de toetsingsprocedure voor het lidmaatschap zitten.
  • Donateurs: Rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten als donateur.

Het bestuur

Voorzitter

Walter Kooy
06-46294987

Secretaris

Roy van Boekel – Goosens

Penningmeester

Bert Speelman