Zienswijze concept actualisatie omgevingsplan Gelderland

De Provincie Gelderland wil natuurbegraven mogelijk maken in de Gelderse natuur. De provincie stelt echter zodanige voorwaarden dat een verantwoorde bedrijfsvoering welhaast onmogelijk wordt.

In onze zienswijze op het concept van de actualisatie omgevingsplan Gelderland, geeft BRANA aan, hoe de natuur behouden en versterkt kan worden en natuurbegraven op verantwoorde wijze kan plaatsvinden.