Nieuw bestuur benoemd

Sinds de oprichting van Brana bestond het bestuur uit voorzitter Gé Peterink van Weverslo, Geert van der Veer van Natuurbegraven Nederland, Chris Schreve van Hillig Meer en Ab van Middelkoop van Natuurbegraafplaats Reiderwolde.

In hun bestuursperiode hebben zij de Gedragscode voor natuurbegraafplaatsen in Nederland ontwikkeld en de Brana vormgegeven. Op de ledenvergadering van 7 juli 2017 namen zij afscheid en werd er een nieuw bestuur geïnstalleerd.

De nieuwe voorzitter is Walter Kooy. Een onafhankelijke voorzitter dit keer, die niet gelieerd is aan een natuurbegraafplaats. Walter is onder andere directeur van het Nationaal Groenfonds geweest, alsmede directeur van Boer en Natuur. Hij is nog altijd lid van het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Als secretaris werd benoemd René Poll. René is lid van de directie van Natuurbegraven Nederland, initiatiefnemer van onder andere de natuurbegraafplaatsen Heidepol, Schoorsveld en Maashorst. Het bestuur wordt gecompleteerd door penningmeester Marc Hesp, werkzaam bij Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext.

De contactgegevens van de nieuwe bestuursleden zijn te vinden op de pagina Organisatie.