Stijging begrafenissen op natuurbegraafplaatsen in 2020

In het jaar 2020 was er een forse stijging van het sterftecijfer in Nederland. Dat had veel te maken met de uitbraak van de Covid19 pandemie. Ook het aantal natuurbegrafenissen nam hierdoor toe.

Bijna 1 procent

Er werden 1572 mensen begraven op natuurbegraafplaatsen in Nederland in 2020. Dit is ruim 0,9% van het totaal aantal uitvaarten. Een jaar eerder werden er 1049 mensen begraven op een natuurbegraafplaats. Het totaal aantal begrafenissen in Nederland steeg 12%, na een gestage daling van jaren. Het totaal aantal begrafenissen zit daarmee weer op het niveau van 2013.

De grootste absolute stijging was te zien bij het aantal crematies. Er werden in 2020 ruim 10.000 crematies meer uitgevoerd dan een jaar eerder.

Bekijk alle cijfers hier.

Aantal natuurbegraafplaatsen

Ook het aantal plekken waar mensen kunnen kiezen voor een plek in de natuur is gestegen. Inmiddels zijn er 25 echte natuurbegraafplaatsen in Nederland. De meerderheid daarvan is aangesloten bij de Brana. Een echte natuurbegraafplaats onderscheidt zich omdat de doelstellingen gericht zijn op verbetering van de natuur. Er heerst eeuwigdurende grafrust en het natuurbeheer wordt uitgevoerd door een gecertificeerd natuurbeheerder. Uiteraard worden er alleen vergankelijke materialen gebruikt en zijn er geen blijvende grafmonumenten.